803 Toplam Yorum Sayısı
790 Toplam Konu Sayısı
65 Toplam Üye Sayısı
2.42 Günlük Ortalama Yorum
2.38 Günlük Ortalama Konu
0.2 Günlük Ortalama Kayıtlar
12.35 Üye Başına Ortalama Yorum
12.15 Üye Başına Ortalama Konu
0.02 Konu Başına Yorum
67.69% Yorum Yazanların Ortalama