229 Toplam Yorum Sayısı
220 Toplam Konu Sayısı
40 Toplam Üye Sayısı
2 Günlük Ortalama Yorum
1.92 Günlük Ortalama Konu
0.35 Günlük Ortalama Kayıtlar
5.73 Üye Başına Ortalama Yorum
5.5 Üye Başına Ortalama Konu
0.04 Konu Başına Yorum
57.5% Yorum Yazanların Ortalama